Szukaj
  • Budżet Obywatelski
  • Dofinansowanie
  • INWESTYCJE 2015
  • INWESTYCJE 2016
  • INWESTYCJE 2017
  • INWESTYCJE 2018
  • INWESTYCJE 2019
  • Inwestycje miejskie
  • Inwestycje wiejskie
Gdzie

7 września gmina podpisała umowę z firmą, która wykonuje inwestycję. W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw wraz z siłownią plenerową. Zamontowanych zostanie 8 urządzeń zabawowych oraz 8 urządzeń do ćwiczeń. Teren zostanie ogrodzony, wykonana zostanie nawierzchnia z kostki pod urządzenia siłowni oraz nawierzchnia piaszczysta pod urządzenia zabawowe.

Wykonawca – COMES Sokołowscy

Koszt – 208 795,00 zł

Dofinansowanie – 132 418,00 zł

Features