Szukaj
  • Budżet Obywatelski
  • Dofinansowanie
  • INWESTYCJE 2015
  • INWESTYCJE 2016
  • INWESTYCJE 2017
  • INWESTYCJE 2018
  • Inwestycje miejskie
  • Inwestycje wiejskie
Gdzie

15.02.2018 r. podpisana została umowa na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji wraz z montażem odnawialnych źródeł energii Szkoły Podstawowej nr 6. W ramach tej inwestycji wykonane zostało:

– ocieplenie ścian zewnętrznych,

– izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołowych i fundamentów,

– ocieplenie stropodachu,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymiana źródeł światła na LED  w istniejących oprawach,

– wykonanie oświetlenia awaryjnego,

– montaż centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

– modernizacja systemu centralnego ogrzewania.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Wykonawca – RM Proinvest Sp. z o.o.

Koszt – 2 121 288,75 zł

Dofinansowanie – 1 510 291,05 zł